Fiskeldisfyrirtækið Laxey í Vestmannaeyjum kaupir varmadælulausn frá Kælismiðjunni Frosti fyrir fyrsta áfanga áframeldis fyrirtækisins í Eyjum.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Frosti. Uppsetning búnaðarins er sögð ráðgerð næsta sumar.

„Í áframeldinu er miðað við að 65% af sjónum verði endurnýttur en 35% vatnsins verði jarðsjór úr borholum á svæðinu. Plötuvarmaskiptarnir sem eru hannaðir af Frosti nýta varmann eins og kostur er frá frárennsli úr eldiskerjunum og varmadælan hitar síðan vatnið upp í +12° eldishitastig,“ segir í tilkynningunni.

Haft er eftir Hákoni Hallgrímssyni, sölustjóra hjá Frosti, að þetta sé í fyrsta skipti sem fyrirtækið selji slíkan búnað í landeldisstöð á Íslandi. Búnaðurinn sé stór sniðum, hver fjögurra titanium plötuvarmaskipta sé um tíu tonn, liðlega sex metra langur og um þriggja metra hár. Varmadælan sé talsvert umfangsmikil, samanlögð upphitunarafköst á búnaðinum séu um 25 megavött.

Unnt að stytta eldistímann

Laxey nýtir átta gráðu heitan jarðsjó í landkvíarnar en með varmaskiptunum og varmadælukerfinu er ætlunin að ná hitanum í fjórum eldiskerjum í tólf gráður.

Hallgrímur Steinsson, yfirmaður tæknimála hjá Laxey, segir í tilkynningunni að með því að ná að hita vatnið upp í tólf gráður sé unnt að stytta eldistímann um sem næst tvo mánuði.

„Kjörhitastig fyrir laxinn er frá átta og upp í tólf til fjórtán gráður – eftir aðstæðum - en við veljum að hafa tólf gráður í kerjunum fyrir minni fiskinn. Með því næst meiri veltuhraði og betri nýting fjárfestingarinnar,“ segir Hallgrímur.

Fluttu inn sérstakan bor

Þá kemur fram að boraðar hafi verið rannsóknarholur fyrir jarðsjó í Viðlagafjöru sem hafi skilað góðum árangri.

„Árni ehf. flutti inn sérstakan bor af gerðinni Liebherr til þess að bora vinnsluholur og er hann nú þegar kominn til Eyja. Gert er ráð fyrir að hefja borun fyrstu vinnsluholanna fljótlega upp úr áramótum. Ætla má að þurfi að bora 10-15 vinnsluholur fyrir fyrsta áfanga áframeldisins en það kemur betur í ljós innan nokkurra vikna,“ segir í tilkynningunni.

Framkvæmdir eru nú í fullum gangi í Viðlagafjöru. Meðal annars er unnið í pípulögnum, sem sagðar eru gríðarlega umfangsmiklar. Raforkudreifihús og fóðurstöð eru í byggingu. Hafist verður handa við uppsetningu eldiskerjanna á fyrri hluta næsta árs.

Talinn besti kosturinn

„Byggt verður inntakshús þar sem ýmsum vélbúnaði verður komið fyrir, þar á meðal varmaskiptunum og varmadælunni frá Frosti. Hallgrímur segir að unnið sé að hönnun hússins og þess sé vænst að það verði tilbúið þegar líður nær vori og í kjölfarið verði unnt að koma búnaðinum fyrir,“ segir áfram í tilkynningunni frá Frosti.

„Áður en við sömdum við Frost um kaup á þeirra lausn kynntum við okkur vel hvaða möguleikar væru í boði. Við vitum að samstarfsfyrirtæki Frosts hefur nú þegar afhent sambærilegan vélbúnað og samstæður og reynslan er góð. Það skiptir alltaf máli þegar búnaður er valinn að góð reynsla sé komin á hann. Það skiptir líka máli að þjöppuhlutfall í vélinni er að ég tel einstakt og samanlagður COP-stuðull í því kerfi sem við verðum með er yfir þrjátíu, sem er mjög gott. Að öllu samanlögðu töldum við þetta besta kostinn,“ er haft eftir Hallgrími.

COP er nýtnistuðull og stendur fyrir hlutfall varmaafls sem varmadælan skilar og raforku sem hún notar.