Einn þriggja fulltrúa í heimastjórn Seyðisfjarðar telur að fella beri fiskeldi í Seyðisfirði úr Strandsvæðiskipulagi Austurlands.

„Heimastjórn Seyðisfjarðar leggur til við Sveitarstjórn Múlaþings að það fari fram á við viðeigandi aðila að strandsvæðisskipulag Austurlands verði fellt úr gildi og gert að nýju,“ segir í tillögu Jóns Halldórs Guðmundssonar sem tekin var fyrir á síðasta fundi heimastjórnarinnar og felld með atkvæðum hinna tveggja fulltrúanna.

Vísaði í vilja Seyðfirðinga

„Á núgildandi strandsvæðisskipulagi, sem staðfest var, er gert ráð fyrir umsvifamiklu fiskeldi í Seyðisfirði, þrátt fyrir margar athugasemdir, sem sumar hverjar benda á svo alvarlega ágalla á skipulaginu hvað fiskeldi í Seyðisfirði varðar, að skipulagið hefði aldrei átt að vera staðfest óbreytt,“ sagði í tillögu Jóns sem vísaði til þess að mikill meirihluti íbúa Seyðisfjarðar sé mótfallinn fiskeldi í firðinum, samkvæmt skoðanakönnun sem Múlaþing lét gera.

„Einnig liggur fyrir að eftirlit með fiskeldi á landsvísu tryggir ekki að farið sé að reglum og skilmálum fiskeldis, varðandi svokallaðar slysasleppingar og velferð dýra.
Að öllu þessu athuguðu vill Múlaþing að fiskeldi í Seyðisfirði í Strandsvæðiskipulagi Austurlands verði fellt úr skipulaginu við endurskoðun þess,“ sagði í tillögu Jóns.

„Óviðeigandi“ bókun

Eftir að tillaga Jón hafði verið felld lagði hann fram bókun varðandi samþykkt sem heimastjórnin hafði samhljóða gert á næsta fundi þar á undan. Lýsti Jón því síðar yfir að hann hafi ekki átt að greiða atkvæði með þeirri tillögu.

„Á 39. fundi heimastjórnar Seyðisfjarðar var samþykkt beiðni til sveitarstjórnar um að fela sveitarstjóra að afgreiðsla rekstrarleyfisumsóknar vegna fyrirhugaðs laxeldis í Seyðisfirði verði sett í forgang. Í ályktuninni var bent á að með þessu væri heimastjórn ekki að taka afstöðu til fiskeldis,“ rifjar Jón upp í bókun sinni. Hann telji þessa bókun heimastjórnar hafa verið óheppilega og óviðeigandi.

„Fyrir liggur að umsókn um laxeldi í Seyðisfirði er í lögbundnu ferli og því afar varhugavert að beita sér fyrir auknum málshraða eða öðru sem leitt gæti til þess að málið verð afgreitt án þess að gætt sé vel að umhverfismálum og reglum um laxeldi í sjó,“ segir í bókun Jóns.

Eins og fram kom á vef Fiskifrétta 24 . október síðastliðinn fékk erindi Múlaþings í framhaldi af fyrrnefndri samþykkt heimastjórnar Seyðisfjarðar mjög dræmar undirtektir hjá Matvælastofnun sem vísaði til þess að tvær aðrar umsóknir um leyfi til fiskeldis væru á undan í afgreiðsluröðinni hjá stofnuninni.

„Matvælastofnun hefur ekki heimild til að taka umsóknir fram yfir þá röð sem þegar er sett,“ sagði Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri Matvælastofnunar, þá í samtali við Fiskiréttir.