Á komandi veiðisumri er gert ráð fyrir því að öll stang- og netaveiði á laxi og silungi hér á landi verði skráð rafrænt. Hafrannsóknastofnun hefur í samstarfi við Fiskistofu opnað aðgang fyrir rafræna skráningu á veiði og er hægt að nálgast skráningarform í gegnum vafra t.d. Google Chrome, Firefox eða Microsoft Edge á slóðinni https://veidibok.hafogvatn.is/. Aðgangur að skráningakerfinu eru gjaldfrjáls og er hægt að framkvæma með nettengdum tölvum og snjalltækjum, og eru snjallsímar þar með taldir.

Skráning í veiðibækur aflögð

Með opnun rafrænnar skráningar verður hin hefðbundna skráning veiði í veiðibækur aflögð og verða veiðibækur því ekki sendar til veiðiréttarhafa í ár. Í undantekningartilfellum, þar sem rafrænni skráningu verður ekki viðkomið, verður hægt að óska eftir eftir hefðbundnum veiðibókum til skráninga yfir veiðitíma, en að veiðitölur verði síðan skráðar og skilað rafrænt. Taka ber fram að skráning veiði er lagaskylda skv. 13 gr. laga nr. 61/2008, en þar segir: „Gera skal skýrslu um veiði í sérhverju veiðivatni og netlögum sjávarjarða og hvílir skylda til skýrslugjafar á handhafa veiðiréttar og sérhverjum þeim er veiði stundar“.

Góð skráning veiði er einn af hornsteinum þess að skrá og vakta nýtingu þeirra auðlinda sem felast í fiskstofnum í ám og vötnum. Skráning lax- og silungsveiði hér á landi byggir á formi veiðibóka sem að stofni til er frá árinu 1946. Skráning laxveiði er almennt góð og kannanir sýna að 98% laxveiðinnar er skráð í veiðibækur. Silungsveiði hefur ekki verið eins vel skráð eða um 40% á landsvísu og er þar til nokkurs að vinna. Vonast er til að skráning silungsveiði muni batna með tilkomu rafrænnar skráningar.

Rafræn skráning mun leysa af hólmi innsláttarvinnu upp úr veiðibókum, auk þess sem rauntímagögn um veiði verða aðgengileg yfir veiðitímann og samantekt veiði eftir dögum og veiðistöðum á hverjum tíma. Hægt er að skrá bæði stangveiði og netaveiði en skráning á netaveiði verður ekki sýnileg nema viðkomandi skráningaraðila og síðan samantekin fyrir vatnakerfi.

Smíði og uppsetning á rafrænum aðgangi fyrir veiði var unnin af Hafrannsóknastofnun með stuðningi frá Atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins (nú Matvælaráðuneyti).