Lúðvík Geirsson, hafnarstjóri í Hafnarfirði og formaður Hafnasambands Íslands, segir menn langeyga eftir lagabreytingum sem geri öllum höfnum kleift að hafa umhverfistengda þætti í gjaldskrá sinni.

„Eftir því sem skipin menga meira eða minna þá hækkar og lækkar gjaldskráin í bryggjugjaldinu,“ útskýrir Lúðvík.

Lagatæknileg mál í vegi

Aðeins Faxaf l ó a h a f n i r mega vera með slíka gjaldskrá. Segir Lúðvík það vera vegna sérstöðu Faxaflóahafna sem opinbers hlutafélags.

„Lögin voru afgreidd á þinginu í mars í fyrra. Þá var það eina höfnin sem fékk heimild til að taka þetta ákvæði vegna þess að hún er hlutafélagahöfn og hefur þá rýmri heimildir heldur en þessar opinberu hafnir,“ segir Lúðvík.

Fyrir aðrar hafnir standi í vegi lagatæknileg atriði sem þurfi að skoða betur og tengist skattamálum og stjórnarskránni.

Bagalegt að málið sé strand

Lúðvík Geirsson, hafnarstjóri í Hafnarfirði og formaður Hafnasambands Íslands. Mynd/Hafnasamband Íslands
Lúðvík Geirsson, hafnarstjóri í Hafnarfirði og formaður Hafnasambands Íslands. Mynd/Hafnasamband Íslands

„Málið er búið að vera strand út af þessu og þetta er svo bagalegt því það eru margar hafnir sem vildu koma þessu kerfi á núna fyrir komandi vertíð. Tíminn er orðinn naumur. Við höfum verið að reka á eftir ráðuneytinu að fá niðurstöðu í þetta mál,“ segir Lúðvík.

Að sögn Lúðvíks fékk ráðuneytið álit frá Lagastofnun um það hvernig sé hægt að útfæra málið þannig að það brjóti ekki í bága við lög og stjórnarskrá.

„Ég veit að það álit er komið fram en við höfum ekki fengið að sjá það. Þannig að við höfum verið að ítreka það að fá málið fram og koma þessu inn á þingi og klára þetta fyrir vorið, það skiptir máli,“ segir Lúðvík.

Lægri gjöld á græn skip

Að sögn Lúðvíks tóku þeir sem falla undir umrætt gjaldafyrirkomulag Faxaflóahafna jákvætt í breytinguna.

„Norðmenn eru búnir að vera með svona fyrirkomulag í nokkur ár. Þetta er leið til þess að hvetja skipin til að vera hreinni og grænni, þá fá þau ódýrari gjöld,“ segir Lúðvík og ítrekar að lenda þurfi málinu hið fyrsta.

„Við höfum bara viljað beita öllum ráðum sem við höfum til þess að  tryggja það að það séu skip sem eru umhverfisvænni sem séu að koma frekar en einhver önnur, þetta snýst um það.“