Matthías Sævar Lýðsson sem á sæti á sveitastjórn Strandabyggðar gagnrýnir áform sem felast í viljayfirlýsingu sveitarstjórnarinnar og Íslenskra verðbréfa um þararækt og eldi á regnbogasilungi í Steingrímsfirði.

,„Ég held að menn ættu að anda með nefinu,“ segir Matthías Sævar Lýðsson, sveitarstjórnarmaður í Strandabyggð, sem lýsir efasemdum með fiskeldi og þararæktun í Steingrímsfirði.

Eins og fram hefur komið misstu um tuttugu manns vinnuna þega rækjuvinnslunni Hólmdrangi var lokað á Hólmavík um mánaðamótin. Matthías segir einhverja út hópnum þegar komna með aðra vinnu eða hafa áform um atvinnuuppbyggingu.

Sveitarfélagið er með ýmsa möguleika í atvinnumálunum til skoðunar. Matthías segir að gerð hafi verið viljayfirlýsing með fyrirtækinu Íslenskum verðbréfum um að skoða möguleika á annars vegar þararækt og hins vegar fimmtán þúsund tonna eldi á regnbogasilungi í Steingrímsfirði. Hann telur hvorugt eiga heima í firðinum.

Uppeldisstöðvar þorsks og ýsu í hættu

„Það er hægt að benda á það að allt eldi laxfiska er bannað með auglýsingu frá ráðherra frá 2004 innan línu sem er dregin frá Geirólfsgnúp á Siglunes, þvert fyrir Húnaflóa og Skagafjörð,“ segir Matthías sem varar síðan eindregið við þeim áhrifum sem fimmtán þúsund tonna fiskeldi hefði á lífríki Steingrímsfjarðar ef af yrði.

Regnbogasilungur Dýrafirði
Regnbogasilungur Dýrafirði

„Ég held að fólk geri sér ekki grein fyrir hvað verið er að tala um mikið magn,“ segir Matthías. Eldið þurfi mikla fóðurgjöf sem verði að skít í lokuðum firði.

„Það skortir grunnrannsóknir á lífríkinu í firðinum. Þó eru menn nokkuð vissir um þar séu mikilvægar uppeldisstöðvar fyrir þorsk og ýsu í Húnaflóa. Og þetta eru uppeldisstöðvar fyrir smásíld,“ segir Matthías og bætir við að Steingrímsfjörður sé einn besti hvalaskoðunarstaður Íslands, ekki síst vegna þess að þar sé nánast alltaf sjóveður.

Meirihlutinn segir tækifærin mikil

„Síðan eru bátar frá Hólmavík og Drangsnesi sem stunda línuveiðar í þessum firði, sérstaklega að vetrarlagi,“ heldur Matthías áfram og hvetur menn til að hugsa sig.

„Ætla menn að fylla hvalaskoðunarfjörðinn af þararæktarlínum eða eldiskvíum?“ spyr hann og segir opið sjókvíaeldi þess utan á útleið, meðal annars vegna þess hversu afföll séu mikil og nýting á hráefnum slök. „Menn eru að draga í land í bókstaflegri merkingu.“

Í viljayfirlýsingu sem meirihluti sveitarstjórnar Strandabyggðar  samþykkti 31. maí síðastliðinn segir að sveitarfélagið og Íslensk verðbréf telji mikil tækifæri í Steingrímsfirði hvað eldi á regnbogasilungi varði.

„Verður því sótt um svokölluð „græn leyfi“ hjá matvælaráðuneytinu, fyrir eldi á regnbogasilungi. Hættan á erfðamengun af slíku eldi er engin. Markaðsaðstæður eru hagstæðar og verðlag gott,“ segir í viljayfirlýsingunni.