Dýraverndarsamband Íslands (DÍS) segist harma og lýsa vonbrigðum með þá ákvörðun Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur matvælaráðherra að heimila hvalveiðar í sumar.

„DÍS ítrekar þá áður fram komnu kröfu sambandsins að hin löngu úreltu lög um hvalveiðar verði afnumin eða þeim breytt verulega til nútímahorfs hið allra fyrsta. Fyrir liggur afstaða Matvælastofnunar og fagráðs um velferð dýra að veiðarnar séu ýmist ekki í anda laga um dýravelferð né að unnt sé að veiða stórhvali þannig að ákvæði laga um dýravelferð séu yfirleitt uppfyllt,“ segir í yfirlýsingu Dýraverndarsambandsins.

Ráðist strax í lagabreytingar svo hvalveiðar heyri sögunni til

„Hvalveiðar eru algjör tímaskekkja í nútímasamfélagi enda eru veiðar á stórhvölum aðeins stundaðar í einu ríki í heiminum og það af einu fyrirtæki sem heitir Hvalur hf. Þótt það sé í sjálfu sér jákvæð breyting að ekki sé veitt leyfi lengur en til eins árs í stað fimm áður og að veiðikvótinn sé minnkaður umtalsvert þá er þetta engu að síður svartur dagur fyrir dýravelferð á Íslandi,“ segir Dýraverndarsambandið enn fremur og skorar síðan á stjórnvöld og Alþingi að ganga nú án tafar í það verkefni sem sé nauðsynlegt að afnema eða breyta í grundvallaratriðum lögum um hvalveiðar „þannig að þessar ómannúðlegu veiðar heyri sögunni til hið allra fyrsta“.