Framtíð bjartáls (l. Anguilla anguilla, e. European eel) þykir ekki björt vegna viðvarandi afkomubrests í stofninum sem rekja má til umhverfisáhrifa, mengunar og ofveiða.

Bann við frístundaveiðum

Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna, FAO, hefur gripið til samstillts átaks með Kyrrahafsþjóðum til verndar tegundinni sem er sérstaklega eftirsótt til matar í Miðjarðarhafslöndunum. Átakið felur í sér fiskveiðistjórnunaráætlun sem felur í sér takmarkað bann við veiðum á hverju ári, algjört bann við tómstundaveiðum og innleiðingu eftirlitskerfis sem á að greina áhrif af fiskveiðistjórnuninni.

Silfurálar og gulálar úr Orbatello lóni.
Silfurálar og gulálar úr Orbatello lóni.

Úr Þanghafinu í Norðursjó

Hrygningarstöðvar bjartáls eru í Þanghafinu, svæði í miðju Atlantshafi. Heimkynni þeirra eru allt frá Kyrrahafi til Norðursjávar og alls staðar á þessu mikla hafsvæði hafa verið stundaðar ofveiðar á tegundinni. Árið 2020 voru göngur ungáls úr sjó í ferskvatn, sem er undirstaða afkomu tegundarinnar, í sögulegu lágmarki.

Áberandi eyðilegging í ám og árósum

Almenna fiskveiðinefndin fyrir Miðjarðarhafið (GFCM), sem heyrir undir FAO, brást við tíðindunum á sínum tíma með umfangsmiklu rannsóknaverkefni með þátttöku níu Miðjarðarhafslanda á árunum 2020-2022. Úr varð skýrsla sem veitir yfirgripsmikið yfirlit yfir veiðar, búsvæði og líffræðilegt og umhverfislegt ástand tegundarinnar. Þar kemur fram að vatnslón, sem eru mikilvæg búsvæði ála í Miðjarðarhafi, hafi orðið fyrir miklu álagi af völdum umhverfisbreytinga og mengunar. Eyðilegging búsvæða er einnig sögð áberandi í ám og árósum.

Aðgerðir FAO til verndar tegundinni eru unnar í nánu samstarfi við fiskimenn og vísindamenn í Kyrrahafslöndum. Þær fela meðal annars í sér bann við veiðum í sex mánuði á ári, algjört bann við tómstundaveiðum, hvort sem um er að ræða glerál, gulál eða bjartál, á öllum búsvæðum, þ.e. í hafi og ferskvatni.

Glerálar eru glærir og um 6-8 sm langir. Glerálar sækja að strönd og ganga í ferskvatn. Smám saman verða þeir gulbrúnir á litinn og nefnast þá álaseiði.
Glerálar eru glærir og um 6-8 sm langir. Glerálar sækja að strönd og ganga í ferskvatn. Smám saman verða þeir gulbrúnir á litinn og nefnast þá álaseiði.