Hafréttarstofnun Íslands og Íslenski sjávarklasinn gangast fyrir námskeiði í hafrétti fyrir almenning í Húsi Sjávarklasans 7. október næstkomandi.

Kennsla verður í höndum Tómasar H. Heiðar, varaforseta Alþjóðlega hafréttar- dómsins í Hamborg og forstöðumanns Hafréttarstofnunar, Birgis Hrafns Búasonar, deildarstjóra hafréttarmála í utanríkisráðuneytinu, og Snjólaugar Árnadóttur, lektors við lagadeild HR og forstöðumanns Sjálfbærni- og loftslagsréttarstofnunar. Þór Sigfússon, stofnandi og stjórnarformaður Sjávarklasans, setur námskeiðið.

Til umfjöllunar á námskeiðinu verður:

-Hver var þáttur Íslendinga í þróun hins nýja hafréttar á 20. öld?

-Hvað eru grunnlínur, innsævi, landhelgi, efnahagslögsaga, landgrunn, úthaf og alþjóðlega hafsbotnasvæðið?

-Hvaða reglur gilda samkvæmt hafréttarsamningnum og öðrum alþjóðasamningum um fiskveiðar, hvalveiðar, siglingar og lausn deilumála?

-Hver er staða mála varðandi ákvörðun ytri marka landgrunns Íslands utan 200 mjómílna?

-Hvaða lausnir eru færar til að takast á við helstu viðfangsefni nútímans, svo sem verndun líffræðilegs fjölbreytilika hafsins utan lögsögu ríkja og áhrif hækkandi sjávarborðs vegna loftlagsbreytinga á grunnlínur og mörk hafsvæða?