Rannsóknarverkefnið BioProtect, sem hófst formlega 1. maí 2024 og snýst um að þróa aðferðafræði og tæknilegar lausnir til að auðvelda ákvarðanatöku um auðlindanýtingu eða verndun hafsvæða, var nýleg kynnt fyrir sendinefnd ESB á Íslandi.

Fram kemur á vef Matís að fulltrúar þaðan hafi þegið boð um að heimsækja húsakynni sendinefndar Evrópusambandsins og kynna verkefni Matís sem hlotið hafa styrk frá ESB. Sérstök áherslu hafi verið á verkefnið BioProtect sem nýlega hlaut styrk úr Horizon Europe áætluninni.

„Í heimsókninni gafst kostur á að ræða þau fjölbreyttu rannsóknar- og nýsköpuarverkefni sem styrkt hafa verið af Evrópusambandinu og Matís hefur unnið að í gegnum árin. Einnig sagði Lucie frá helstu verkefum sendinefndarinnar og þróun þeirra starfa hér á landi undanfarin ár,“ segir á matis.is.

Gott samstarf við hagsmunaðila

Megin áhersla heimsóknarinnar hafi þó verið kynning á rannsóknarverkefninu BioProtect sem hófst formlega 1. maí síðastliðinn. Sophie Jensen, verkefnastjóri hjá Matís, leiði verkefnið og Julian Burgos sé vísindalegur leiðtogi þess. Þau hafi kyntnt áætlanir sínar um vinnu næstu fjögurra ára.

„Verkefnið snýst um að þróa aðferðafræði og tæknilegar lausnir til að auðvelda ákvarðanatöku um auðlindanýtingu eða verndun hafsvæða. Áhersla er lögð á gott samstarf við hagaðila en þeir eru til dæmis útgerðaraðilar og sjávarútvegssamtök, sveitarfélög og þá sérstaklega sjávarbyggðir, innlend og alþjóðleg stjórnvöld, náttúruverndarsamtök, rannsóknaraðilar, stefnumótandi aðilar og sérfræðingar,“ segir um viðfangsefni BioProtect verkefnisins.

Kortleggja nýtingu og áhrif manna á hafsvæði

Þá segir að líffræðilegur fjölbreytileiki sjávar verði vaktaður svo hægt verði að gera grein fyrir stöðu hans og spá fyrir um mögulegar breytingar.

„Einnig verður farið í víðtæka kortlagningu á nýtingu og áhrifum manna á einstök hafsvæði og tegundir í hafinu. Þá verður gerð aðgerðaáætlun fyrir forgangsröðun verndunar- og endurheimtunaraðgerða, sem og mat á vistfræðilegum, félagslegum og hagfræðilegum áhrifum þessara verndaraðgerða á fimm hafsvæðum þ.e. við Ísland, Noreg, Írland, Portúgal og Azor eyjar,“ segir á matis.is.