Íslandsstofa hefur í samstarfi við alþjóðlega rágjafar- og greiningarfyrirtækið Dealroom, sett upp gagnagrunn sem kortleggur nýsköpunarumhverfið á Íslandi. Tilgangurinn er að gefa fjárfestum betri innsýn í eðli og umfang íslenskra nýsköpunar- og sprotafyrirtækja og bæta upplýsingagjöf um fyrirtæki í leit að fjárfestingu.

Gögnin sem grunnurinn byggir á eru unnin upp úr aðgengilegum upplýsingum um fjármögnun, en einnig gögnum sem fyrirtækin gefa upp sjálf. Í grunninum má finna 355 fjármögnuð fyrirtæki, en innan skamms verður einnig hægt að draga fram upplýsingar um ófjármögnuð fyrirtæki, en fjöldi þeirra starfar á Íslandi.

Þróun fjármögnunar fyrirtækja

Í grunninum er einnig hægt að sjá hvaða svið nýsköpunar hafa laðað til sín mesta fjárfestingu, en eins og er stendur heilsutækni þar fremst, en þar á eftir koma snyrtivörugeirinn og hugbúnaðartæknifyrirtæki. Þá má sjá hvernig fjármögnun fyrirtækja hefur þróast frá því 2020.

Jarþrúður Ásmundsdóttir, fagstjóri hugvits og tækni hjá Íslandsstofu segir mikinn ávinning í því fyrir íslensk fyrirtæki að fá slíkan gagnagrunn, sérstaklega í samstarfi við þekktan og traustan aðila á borð við Dealroom.

„Við sjáum það í rannsóknum sem Íslandsstofa framkvæmir á erlendum mörkuðum að vitund neytenda á lykilmörkuðum Íslands gagnvart ýmsum viðskiptalegum þáttum er lakari en fyrir hin Norðurlöndin til dæmis. Við þurfum að gera fólki auðveldara að nálgast upplýsingar um það framsækna viðskiptaumhverfi sem þrífst hér á Íslandi.“

Í nýlegri könnun sem Íslandsstofa lét framkvæma á meðal 250 sprotafyrirtækja kemur fram að þau sjá fram á mikinn vöxt á næstu árum. Nauðsynlegt verður að laða að aukið fjármagn í formi vaxtafjárfestinga til að svo megi verða. Gagnagrunnur um íslensk nýsköpunarfyrirtæki er verkfæri sem mun auðvelda það verkefni.

Slóð á gagnagrunninn: https://iceland.dealroom.co