Greint var frá því í tíufréttum Ríkissjónvarpsins í kvöld að tveir skipverjar af einum af hvalveiðibátum Hvals hf. hefðu stefnt Matvælastofnun og Fiskistofu vegna myndbandsupptöku um borð þegar Fiskistofa var við eftirlit vegna hvalveiða á síðasta ári. Skipverjar, sem þekkjast af myndunum, telja að með myndbandsupptökunni hafi verið brotið gegn persónuverndarlöggjöf og stjórnarskrárvörðum rétti þeirra til friðhelgi einkalífs. Þeir krefja Matvælastofnun og Fiskistofu um miskabætur vegna þessa. Matvælaráðherra setti síðastliðið sumar reglugerð sem heimilar Matvælastofnun að viðhafa reglubundið eftirlit við hvalveiðar til að stuðla að bættri velferð dýra við hvalveiðar.

Niðurstaða í eftirlitsskýrslu Matvælastofnunar var sú óásættanlegur fjöldi hvala sem veiddir voru og eftirlitið náði til hafi þjáðst við aflífun.

„Af þeim 148 hvölum sem voru veiddir, voru 36 hvalir (24%) skotnir oftar en einu sinni. Þar af voru fimm hvalir skotnir þrisvar og fjórir hvalir skotnir fjórum sinnum. Einum hval með skutul í bakinu var veitt eftirför í 5 klst án árangurs,“ segir í samantekt um hvalveiðar síðasta sumars.

„MAST telur sérstaka ástæðu til að farið verði ítarlega yfir öll gögn og í kjölfarið metið hvort veiðar á stórhvelum geti uppfyllt markmið laga um velferð dýra,“ segir enn fremur.

„MAST telur að aflífun á hluta stórhvela við veiðar á Íslandi hafi tekið of langan tíma út frá meginmarkmiðum laga um velferð dýra. Stofnunin telur hins vegar að við veiðarnar hafi verið beitt bestu þekktu aðferðum miðað við þær aðstæður sem þessar veiðar eru stundaðar við og því hafi ákvæði um veiðar í lögum um velferð dýra ekki verið brotin.

MAST mun fela fagráði um velferð dýra að fara yfir fyrirliggjandi gögn og meta hvort veiðar á stórhvelum geti yfir höfuð uppfyllt markmið laga um velferð dýra. Ef slíkt er talið mögulegt, þurfa stjórnvöld að setja reglugerð um framkvæmd veiðanna og lágmarkskröfur við þær.“

Matvælaráðherra hefur gefið út leyfi til hvalveiða í sumar sem rennur út í loks árs. Ráðherrann hefur sagt að óljóst hvort það verði endurnýjað en ekki sé hægt að stöðva fyrirhugaðar hvalveiðar í sumar. Hann segir að skýrslan kalli á endurmat á hvalveiðum hér við land.