Gert er ráð fyrir aukinni fjárveitingu upp á 126 milljónir króna vegna eftirlits í sjókvíaeldi í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2024. Umfang eftirlitsins hefur vaxið hratt síðustu ár.

Í fréttatilkynningu frá Matvælaráðuneytinu segir að aukningin geri Matvælastofnun kleift að ráða fleira sérhæft starfsfólk til að sinna eftirliti og stjórnsýslu í samræmi við vöxt greinarinnar. Jafnframt verður fjárfest í tækjum, þekkingu og hugbúnaði. Þetta samræmist stefnumörkun í fiskeldi og niðurstöðum skýrslu Ríkisendurskoðunar á stjórnsýslu sjókvíaeldis.

Með auknum starfmannafjölda mun verða hægt að leggja meiri þunga í eftirlit með gæðakerfum fyrirtækjanna, búnaði, smitvörnum og velferð dýra.

Unnið hefur verið að endurskoðun á eftirliti hjá fyrirtækjum í lagareldi að undanförnu og er verið að innleiða nýjar aðferðir um þessar mundir. Þar á meðal er aukin tíðni óboðaðs eftirlits og notkun neðansjávardróna.

126 milljón kr. aukning til Hafró

Þá verða framlög til Hafrannsóknarstofnunar aukin um 126 milljónir á næsta ári til þess að styrkja verkefni á sviði burðarþolsmats fjarðakerfa, þ.m.t. eldissvæðaskiptingu, mat á umhverfisáhrifum sjókvíaeldis, áhættumat erfðablöndunar og rannsóknir á dreifingu laxa- og fiskilúsar.

„Með þessari aukningu stígum við markviss skref til að efla eftirlit með sjókvíaeldi. Þessi skref byggja á markvissri stefnumörkun stjórnvalda í málaflokknum sem hafa sjálfbærni, umhverfissjónarmið og almannahagsmuni að leiðarljósi,“ segir Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra.

Gert ráð fyrir að framlög til eflingar stjórnsýslu, eftirlits, leyfisveitinga og rannsókna í fiskeldi verði aukin um 2,2 milljarða kr. á tímabili fjármálaáætlunar. Með fjárlögum næsta árs eru stigin mikilvæg fyrstu skref á þeirri vegferð.