Arnarlax segir að nú hafi verið staðfest að ekki sé lagastoð fyrir innheimtu svokallaðs aflagjalds. Fyrirtækið hafi ávallt greitt fyrir þá þjónustu sem Vesturbyggð hafi veitt fyrirtækinu en sveitarfélagið stefndi því fyrir dóm vegna málsins.

Er yfirlýsing Arnarlax sett fram í tengslum við nýlegan dóm í Héraðsdómi Vestfjarða þar sem Arnarlax var sýknað af kröfu Vesturbyggðar um greiðslu viðbótaraflagjalda á grundvelli nýrrar gjaldskrár sveitarfélagsins, eins og segir á vefsíðu Arnarlax.

Prófmál sem skar úr um vafa

„Um prófmál var að ræða þar sem efasemdir hafa verið uppi um að lagaheimild væri fyrir innheimtu aflagjalds af eldislaxi. Sveitarfélagið Vesturbyggð benti meðal annars sjálft á þann vafa í erindi til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þegar á árinu 2019 og í umsögn til Alþingis árið 2021,“ segir í yfirlýsingu fiskeldisfyrirtækisins.

Þá segir Arnarlax í yfirlýsingu sinni að mikilvægt sé fyrir fyrirtæki og einstaklinga að innheimta opinberra aðila á gjöldum hafi fullnægjandi lagastoð. Með dómi Héraðsdóms Vestfjarða hafi verið skorið úr um þann vafa sem uppi hafi verið um lagastoð aflagjalds og staðfest að ekki sé heimild í lögum til innheimtu aflagjalds vegna eldisfisks.

„Sú staðreynd að kvíar þær sem stefndi notar við fiskræktun sína séu staðsettar í sjó og fiskur sá sem ræktaður er sé tvímælalaust sjávardýr, gerir afurðir þeirrar ræktunar ekki að sjávarafla,“ segir í dómi Héraðsdóms Vestfjarðar sem kveður forsendur Vesturbyggðar fyrir gjaldtökunni þar með ekki hafa lagastoð.

Samkomulagi náð í öðrum sveitarfélögum

„Arnarlax hefur ávallt greitt fyrir þá þjónustu sem fyrirtækið hefur fengið frá sveitarfélaginu og mun að sjálfsögðu gera það áfram, þar með talið vegna notkunar fyrirtækisins á höfn Vesturbyggðar,“ segir Arnarlax sem kveðst hafa greitt samtals 296 milljónum króna í hafnargjöld til hafnarsjóðs Vesturbyggðar á síðustu þremur árum. „Í því samhengi er bent á að hagnaður hafnarsjóðs Vesturbyggðar síðastliðin þrjú ár nemur tæpum 357 milljónum króna.“

Að endingu segir að öðrum sveitarfélögum þar sem eldisfiski sé landað hafi náðst samningar milli fyrirtækjanna og sveitarfélaganna. „Er það von Arnarlax að sú verði einnig raunin i tilfelli Vesturbyggðar,“ segir í yfirlýsingunni.