Utanríkisráðuneytið og Íslandsstofa hafa gert með sér samkomulag þess efnis að Íslandsstofa taki í auknum mæli að sér þjónustu við íslensk fyrirtæki á erlendum mörkuðum með ráðningu viðskiptafulltrúa í völdum borgum. Samningurinn felur í sér að fagleg samræming og verkstjórn þeirra viðskiptafulltrúa verði á ábyrgð Íslandsstofu.

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir utanríkisráðherra segir að markmiðið sé að þróa þetta samstarf áfram þannig að íslensk fyrirtæki hafi enn betri aðgang að þjónustu á fleiri mörkuðum.

Tilgangur samstarfsins er að efla stuðning við íslenskar útflutningsgreinar með ráðningu sérhæfðra viðskiptafulltrúa sem veitt geti íslenskum útflutningsfyrirtækjum og útflutningsgreinum sértæka aðstoð og þjónustu í samræmi við útflutningsstefnu Íslands.

Þessi þjónusta viðskiptafulltrúa á áherslumörkuðunum kemur til viðbótar við almenna hagsmunagæslu utanríkisþjónustunnar og þann stuðning sem hún veitir á öllum mörkuðum sem felur meðal annars í sér aðstoð við að liðka fyrir viðskiptum á nýjum mörkuðum, stuðning við viðskiptasendinefndir og milliríkjasamskipti, ásamt öflun og miðlun upplýsinga.

Fyrstu viðskiptafulltrúar í New York og Varsjá

Ákvörðun um staðsetningu viðskiptafulltrúa samkvæmt þessu fyrirkomulagi verður tekin sameiginlega af ráðuneytinu og Íslandsstofu í samræmi við mat á tækifærum á erlendum mörkuðum. Fyrstu viðskiptafulltrúarnir sem ráðnir verða með þessum hætti verða annars vegar við sendiráð Íslands í Varsjá og hins vegar viðskiptafulltrúi Íslands í Bandaríkjunum, sem staðsettur er í New York. Gert er ráð fyrir að þeir taki til starfa 1. janúar 2024.

„Þjónusta við íslensk fyrirtæki á erlendum mörkuðum hefur um árabil verið mikilvægur þáttur í starfsemi utanríkisþjónustunnar. Þessar skipulagsbreytingar sem við ráðumst nú í ásamt Íslandsstofu fela í sér tækifæri til að auka sérhæfingu í samræmi við þarfir atvinnulífsins á hverjum tíma. Markmiðið er að þróa þetta samstarf áfram þannig að íslensk fyrirtæki hafi enn betri aðgang að þjónustu á fleiri mörkuðum," segir Þórdís Kolbrún.

Pétur Þ. Óskarsson, framkvæmdastjóri Íslandsstofu segir að á undanförnum árum hafi samstarf við sendiskrifstofur Íslands erlendis verið aukið markvisst.

„Þetta samkomulag er einn liður í því að þróa það samstarf enn frekar. Við ákvörðun á mörkuðum horfum við meðal annars til þeirra tækifæra sem til staðar eru á viðkomandi svæðum en einnig til þess hvar viðskiptafulltrúar á okkar vegum geta komið með sérhæfða þekkingu að borðinu. Það getur til dæmis verið á tilteknu sviði atvinnulífsins í viðkomandi landi eða staðbundna þekkingu á því að stunda viðskipti á nýjum mörkuðum,“ segir Pétur.