Fiskistofa hefur tilkynnt að hún þurfi að leiðrétta hjá sér kerfisvillu í heimildum til að veiða umfram aflamark í kolmunna, makríl og norsk-íslenskri síld. Þetta kemur fram á vefsíðu stofnunarinnar.

Segir frá því að heimildirnar séu skráðar tvöfalt meiri í kerfi Fiskistofu en lög kveði á um.

„Samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða og reglugerðum er varða veiðar á kolmunna, makríl og norsk-íslenskri síld er skipum heimilt að veiða 5% umfram aflamark sem dregst frá úthlutun næsta árs,“ segir á fiskistofa. Heimildin sé rangt skráð sem 10 prósent í stað 5 prósent. Villan verði leiðrétt mánudaginn 13. nóvember.

Útgerðir verði að viðeigandi ráðstafanir

„Þeim útgerðum sem eiga heimildir í þessum tegundum er bent á að fylgjast með breytingu á aflastöðu skipa sinna í þessum tegundum og gera viðeigandi ráðstafanir. Þar sem þessi villa á sér stað í kerfum Fiskistofu mun stofnunin ekki stöðva veiðar viðkomandi skipa um sinn sem fara í umframafla í þessum tegundum við breytinguna. Fiskistofa áréttar þó að ef staða þeirra hefur ekki verið leiðrétt fyrir 15. desember næstkomandi þá mun umframafli í tegundum vera meðhöndlaður sem ólögmætur sjávarafli,“ segir Fiskistofa.