Hafrannsóknastofnun kynnti í morgun árlega úttekt á ástandi nytjastofna og ráðgjöf fyrir næsta fiskveiðiár. Á grundvelli langtímamarkmiða um sjálfbæra nýtingu er lagt til aflamark fyrir á þriðja tug stofna.

Ráðgjöfina í heild sinni má nálgast á vef Hafrannsóknastofnunar.

Hafrannsóknastofnun ráðleggur 6% lækkun aflamarks þorsks fiskveiðiárið 2022/2023. Byggir sú ráðgjöf á aflareglu stjórnvalda. Því lækkar ráðlagður heildarafli úr 222.373 tonnum á yfirstandandi fiskveiðiári í 208.846 tonn. Lækkunina nú má rekja til lækkunar á mati á viðmiðunarstofni í fyrra miðað við undanfarin ár og innbyggðrar sveiflujöfnunar í aflareglu.

Gert er ráð fyrir að viðmiðunarstofn þorsks fari hægt vaxandi næstu tvö til þrjú ár þegar árgangarnir frá 2019 og 2020 koma inn í viðmiðunarstofninn þar sem þeir eru nú metnir yfir meðallagi.

Ýsan styrkist

Samkvæmt aflareglu verður aflamark ýsu 62 .219 tonn sem er 23 % hækkun frá yfirstandandi fiskveiðiári. Áætlað er að viðmiðunarstofninn muni stækka næstu tvö árin vegna góðrar nýliðunar frá 2019 og 2020.

Ráðgjöf fyrir ufsa samkvæmt aflareglu lækkar um 8% frá yfirstandandi fiskveiðiári og er 71.300 tonn.

Samkvæmt aflareglu verður heildaraflamark gullkarfa 2022/2023 25.545 tonn, 20% lægra en á yfirstandandi fiskveiðiári. Nýliðun gullkarfa hefur verið mjög slök undanfarinn áratug og af þeim sökum hefur hrygningarstofn minnkað umtalsvert á undanförnum árum og mælist nú við aðgerðamörk. Fyrirséð er að stofninn fari minnkandi á komandi árum og að draga þurfi verulega úr sókn til þess að stofninn haldist fyrir ofan aðgerðarmörk.

Ráðgjöf fyrir grálúðu stendur í stað frá fyrra ári og er 26.710 tonn.

Stofnstærð íslensku sumargotssíldarinnar, sem minnkaði ört frá árinu 2008 vegna slakrar nýliðunar og þrálátrar frumdýrasýkingar í stofninum, hefur farið ört vaxandi. Árgangar 2017 og 2018 eru metnir talsvert stærri en undangengnir árgangar og eru nú meginuppistaðan í viðmiðunarstofninum. Ráðgjöf samkvæmt aflareglu stjórnvalda er 66.195 tonn eða 8% lægri en á yfirstandandi fiskveiðiári en er tæplega tvöföldun þess magns sem ráðlagt var að veiða fiskveiðiárið 2020/2021.

.
.